พ.ศ. ๒๔๖๑ ทรงตั้งกรมสาธารณสุข ขึ้นกับกระทรวงมหาดไทย โดยมีกรมพระยาชัยนาทนเรนทร เป็นอธิบดีคนแรก

พ.ศ. ๒๔๖๑ ทรงตั้งกรมสาธารณสุข ขึ้นกับกระทรวงมหาดไทย โดยมีกรมพระยาชัยนาทนเรนทร เป็นอธิบดีคนแรก
ความสามารถ

โพสต์ในวันที

พฤศจิกายน 2, 2018

ความสามารถ

โพสต์ในวันที

พฤศจิกายน 2, 2018