สมุนไพรมิได้เป็นแค่ยาหรือเป็นส่วนประกอบของอาหาร หากแต่นำมาประทินผิวเพิ่มความงามเพื่อให้เกิดความสุขใจได้ด้วย จากตำรับพื้นบ้านในอดีตสามารถนำสมุนไพรมาใช้เป็นแป้งหอม ที่นอกจากจะช่วยเสริมความงาม เพิ่มความหอมให้กับร่างกายแล้วยังเป็นยาแก้ผื่นคันจากการทำไร่ทำสวน สำหรับตำรับแป้งหอมสมุนไพรที่ทุกบ้านสามารถทำได้ที่นำมาเสนอนี้เป็นตำรับของ ยายผาด ชิดทิด หมอยาพื้นบ้านผู้เมตตาจากหมู่บ้านแสงภา ตำบลแสงภา อำเภอนาแห้ว จังหวัดเลย ยายผาดเป็นผู้นำให้ลูกหลานรักษาวัฒนธรรมภูมิปัญญาผู้เฒ่าผู้แก่ไว้ โดยเฉพาะยาสมุนไพรพื้นบ้าน และเครื่องประทินผิวโบราณ
ส่วนผสมของแป้งหอมโบราณ ประกอบไปด้วย รากแหน่งหอม เปลือกไม้แข้ หัวว่านหอม และหัวขมิ้น (ขมิ้นอ้อย) โดยนำส่วนส่วนผสมแต่ละชนิดไปหั่นตากแดดให้แห้งแล้วจึงนำมาตำให้ละเอียด หากยังมีส่วนที่ไม่ละเอียดก็ให้นำไปตำอีกรอบ จากนั้นจึงร่อนนำผงละเอียดออกมาพักไว้ เมื่อผงละเอียดของส่วนผสมต่าง ๆ ครบแล้วจึงนำมาตวงอย่างละเท่ากันทำการผสมเคล้าให้เข้ากัน เสร็จแล้วบรรจุลงตลับพร้อมใช้
สำหรับวิธีการใช้ก็จะต่างจากแป้งฝุ่นทั่วไปในปัจจุบัน โดยปกติแป้งหอมบราณจะใช้ทาหน้าทาตัวหลังอาบน้ำ โดยให้ใช้มือแตะน้ำเล็กน้อยแล้วไปแตะแป้งหอมโบราณที่บรรจุไว้แล้ว จากนั้นก็ประตามหน้าตามตัว ช่วยให้เกิดกลิ่นหอมจรุงใจ ทั้งยังเป็นยาแก้ผื่นคันต่าง ๆ  ไปในตัวอีกด้วย